Disclaimer NL

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen
van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Ionize-Solutions bv besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze
website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Ionize-Solutions
bv wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of
via deze site weergegeven informatie. Ionize Solutions bv behoudt zich het recht voor de inhoud van de
informatie op de website te wijzigen. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de inhoud van deze website
over te nemen of op welke manier dan ook te publiceren.

Functioneren van deze website
Ionize Solutions bv garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de
door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Ionize Solutions bv is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Ionize
Solutions bv aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een
hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Ionize Solutions bv garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze
website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Nederlands Recht
Op privacy en disclaimer documenten vermeld op deze website is het Nederlands recht van toepassing

© 2023 Ionize-Solutions B.V.

English Menu

Nederlands